Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je streda 16. 01. 2019, Meniny m√° Krist?≠na
Vyhńĺad√°vanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON?†TRUKCIE    
NOVINKY    
PORAD??A B?ĚVANIA    
O N?ĀS    
   O n??s    
   Referencie    
   Tlańćov?? spr??vy    
   Kari??ra    
KONTAKT    
NEWSLETTER    
Tlańćov?? spr??va zo d??a 15.janu??ra 2013 
Spolońćnos?? VO DOMY s.r.o. m?? nov?? logo, vizu??l web dom??ny, progres?≠vnej??ie a dostupnej??ie technol??gie.

15.janu??r 2013, Bratislava ‚?? VO DOMY s.r.o., dod??vateń? stavebn??ch pr??c a slu??ieb ??pecializuj??ci sa na v??stavbu montovan??ch stavieb Light Building technol??giou dnes ofici??lne spustil vynoven?? web str??nku www.vodomy.sk s nov??m logom. Spolońćnos?? tak v ńćase stagn??cie stavebn??ho sektora pre??la kompletnou re??trukturaliz??ciou. Zmenila nielen grafick?? vizu??l znańćky a internetov?? port??l, ale prin????a aj cenovo dostupnej??iu technol??giu pre bud??cich staviteń?ov rodinn??ch domov.
  Projekty domov  |   Chcete sa op√ĹtaŇ•?  |  Objedn√°vka  |  Kontakt  |  ¬© VO DOMY, s.r.o. 2019