Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je piatok 24. 05. 2019, Meniny m├í Ela
Vyh─żad├ívanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON?áTRUKCIE    
NOVINKY    
PORAD??A B?ŁVANIA    
O N?üS    
KONTAKT    
NEWSLETTER    
T????ite po vlastnom dome ale v?┤bec neviete kde za─Źa??┬Ł?

Pokia─? e??te nem??te jasn?? predstavu o Va??om bud??com dome, nechajte sa pros?şm in??pirova?? na??ou ponukou.

Predstavujeme V??m pre tento rok nov?? n??vrhy domov od architektonick??ho ??t??dia spolo─Źnosti APHAUS. Architekti sa sna??ili pri n??vrhu jednotliv??ch domov n??js?? kompromis medzi estetick??mi, ekologick??mi, funk─Źn??mi a v neposlednom rade aj ekonomick??mi po??iadavkami pre dan?? projekt. Pos??─Ćte sami.

Pokia─? v ponuke nen??jdete ??iadny dom pod─?a Va??ich predst??v, st??le m??te u n??s mo??nos?? si necha?? zrealizova?? v??stavbu pod─?a Va??ich individu??lnych predst??v. M??te z??ujem o bli????ie inform??cie? Pokia─? ??no, vyplnte n???? kontaktn?? formul??r.


Celesta 82

Zastavan?? plocha:165,65 m2
?╣??itkov?? plocha - pr?şzemie:141,35 m2
?╣??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:141,35 m2
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Pultov?? strecha
Sklon strechy:7 ┬░
Cena na k─???─Ź s 20% DPH:---


Citole 72

Zastavan?? plocha:165,75 m2
?╣??itkov?? plocha - pr?şzemie:136,40 m2
?╣??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:---
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Valbov?? strecha
Sklon strechy:23 ┬░
Cena na k─???─Ź s 20% DPH:---


Dahu 77

Zastavan?? plocha:166,61 m2
?╣??itkov?? plocha - pr?şzemie:131,50 m2
?╣??itkov?? plocha - podkrovie:0,00 m2
Celkov?? ????itkov?? plocha:131,50 m2
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:---
Sklon strechy:5 ┬░
Cena na k─???─Ź s 20% DPH:---


Dobro 77

Zastavan?? plocha:204,20 m2
?╣??itkov?? plocha - pr?şzemie:162,65 m2
?╣??itkov?? plocha - podkrovie:0,00 m2
Celkov?? ????itkov?? plocha:162,65 m2
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Valbov?? strecha
Sklon strechy:23 ┬░
Cena na k─???─Ź s 20% DPH:---


Ewi 73

Zastavan?? plocha:127,50 m2
?╣??itkov?? plocha - pr?şzemie:105,80 m2
?╣??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:105,80 m2
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:---
Sklon strechy:3 ┬░
Cena na k─???─Ź s 20% DPH:---


Geqin 74

Zastavan?? plocha: 131,40 m2
?╣??itkov?? plocha - pr?şzemie:┬á109,45 m2
?╣??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:---
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Sedlov?? strecha
Sklon strechy: 23 °
Cena na k─???─Ź s 20% DPH:---


Lirone 60

Zastavan?? plocha: 96,00 m2
?╣??itkov?? plocha - pr?şzemie:┬á80,00 m2
?╣??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:---
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Sedlov?? strecha
Sklon strechy: 23 °
Cena na k─???─Ź s 20% DPH:---


Suona 74

Zastavan?? plocha: 163,10 m2
?╣??itkov?? plocha - pr?şzemie:┬á136,65 m2
?╣??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha: 136,65 m2
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Pultov?? strecha
Sklon strechy: 7 °
Cena na k─???─Ź s 20% DPH:---
  Projekty domov  |   Chcete sa op├Żta┼ą?  |  Objedn├ívka  |  Kontakt  |  ┬ę VO DOMY, s.r.o. 2019