Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je utorok 25. 06. 2019, Meniny maj√ļ Tade????, Ol?≠via
Vyhńĺad√°vanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON?†TRUKCIE    
   Energetick?? n??rońćnos??    
   EUROPANEL    
   LIGNOTREND    
   Inteligentn?? rie??enia    
NOVINKY    
PORAD??A B?ĚVANIA    
O N?ĀS    
KONTAKT    
NEWSLETTER    
LIGNOTREND

Lignotrend tu je pre stavebn?≠kov ktor?≠ uprednostnuj?? pri v??stavbe domu ńćisto pr?≠rodn?? materialy a dif??zne otvoren?? ko??trukciu.

Skladba obvodovej steny LIGNOTREND

zlo??enie z interi??ru do exteri??ru:

18 mm sadrokartonov?? doska
110 mm

LIGNO Uni


0,5 mm parobrzda
300 mm voliteln?? hr??bka nosn?≠ka I vyplnen??ho tepelnou izol??ciou
40 mm drevovl??knit?? doska (vetrotesn?? vrstva)
2 mm z??kladn?? a povrchov?? omietka

Skladba interierovej steny LIGNOTREND

15mm sadrokartonova doska
110mm

LIGNO Uni


15mm sadrokartonova doska


Mont???? so syst??mom LIGNOTREND
  Projekty domov  |   Chcete sa op√ĹtaŇ•?  |  Objedn√°vka  |  Kontakt  |  ¬© VO DOMY, s.r.o. 2019