Red corner
VO DOMY Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy spacer Ukazka: Montovane domy
Interier   Dnes je Å”tvrtok 21. 03. 2019, Meniny mĆ” Blahoslav
VyhľadĆ”vanie:  
Interier
spacer
PROJEKTY DOMOV    
KON? TRUKCIE    
NOVINKY    
PORAD??A B?VANIA    
O N?S    
KONTAKT    
NEWSLETTER    
T????ite po vlastnom dome ale v?“bec neviete kde zača??Ā?

PokiaÄ? e??te nem??te jasn?? predstavu o Va??om bud??com dome, nechajte sa pros?­m in??pirova?? na??ou ponukou.

Predstavujeme V??m pre tento rok nov?? n??vrhy domov od architektonick??ho ??t??dia spoločnosti APHAUS. Architekti sa sna??ili pri n??vrhu jednotliv??ch domov n??js?? kompromis medzi estetick??mi, ekologick??mi, funkčn??mi a v neposlednom rade aj ekonomick??mi po??iadavkami pre dan?? projekt. Pos??ďte sami.

PokiaÄ? v ponuke nen??jdete ??iadny dom podÄ?a Va??ich predst??v, st??le m??te u n??s mo??nos?? si necha?? zrealizova?? v??stavbu podÄ?a Va??ich individu??lnych predst??v. M??te z??ujem o bli????ie inform??cie? PokiaÄ? ??no, vyplnte n???? kontaktn?? formul??r.


Celesta 82

Zastavan?? plocha:165,65 m2
?¹??itkov?? plocha - pr?­zemie:141,35 m2
?¹??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:141,35 m2
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Pultov?? strecha
Sklon strechy:7 Ā°
Cena na kÄ???č s 20% DPH:---


Citole 72

Zastavan?? plocha:165,75 m2
?¹??itkov?? plocha - pr?­zemie:136,40 m2
?¹??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:---
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Valbov?? strecha
Sklon strechy:23 Ā°
Cena na kÄ???č s 20% DPH:---


Dahu 77

Zastavan?? plocha:166,61 m2
?¹??itkov?? plocha - pr?­zemie:131,50 m2
?¹??itkov?? plocha - podkrovie:0,00 m2
Celkov?? ????itkov?? plocha:131,50 m2
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:---
Sklon strechy:5 Ā°
Cena na kÄ???č s 20% DPH:---


Dobro 77

Zastavan?? plocha:204,20 m2
?¹??itkov?? plocha - pr?­zemie:162,65 m2
?¹??itkov?? plocha - podkrovie:0,00 m2
Celkov?? ????itkov?? plocha:162,65 m2
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Valbov?? strecha
Sklon strechy:23 Ā°
Cena na kÄ???č s 20% DPH:---


Ewi 73

Zastavan?? plocha:127,50 m2
?¹??itkov?? plocha - pr?­zemie:105,80 m2
?¹??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:105,80 m2
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:---
Sklon strechy:3 Ā°
Cena na kÄ???č s 20% DPH:---


Geqin 74

Zastavan?? plocha:Ā 131,40 m2
?¹??itkov?? plocha - pr?­zemie:Ā 109,45 m2
?¹??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:---
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Sedlov?? strecha
Sklon strechy:Ā 23 Ā°
Cena na kÄ???č s 20% DPH:---


Lirone 60

Zastavan?? plocha:Ā 96,00 m2
?¹??itkov?? plocha - pr?­zemie:Ā 80,00 m2
?¹??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:---
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Sedlov?? strecha
Sklon strechy:Ā 23 Ā°
Cena na kÄ???č s 20% DPH:---


Suona 74

Zastavan?? plocha:Ā 163,10 m2
?¹??itkov?? plocha - pr?­zemie:Ā 136,65 m2
?¹??itkov?? plocha - podkrovie:---
Celkov?? ????itkov?? plocha:Ā 136,65 m2
V????ka pom??rnice:---
Typ strechy:Pultov?? strecha
Sklon strechy:Ā 7 Ā°
Cena na kÄ???č s 20% DPH:---
  Projekty domov  |   Chcete sa opĆ½taÅ„?  |  ObjednĆ”vka  |  Kontakt  |  Ā© VO DOMY, s.r.o. 2019